GANEŠ – ZAŠČITNIK DJOTIŠA

Drugo ime za Ganeša, Boga s slonjo glavo je Ganapati. ‘Ga‘ pomeni intelekt, razum (budhi), ‘Na‘ pomeni modrost (vidžnana). Ganapathi  torej pomeni Bog razuma in modrosti ter vseh duhovnih entitet. ‘Ganas predstavlja čutila, zato je Ganapati Bog vseh čutil. Na  praznik Ganapatija naj bi  očistiti svoj um in ga ponuditi Njemu. Inteligenca se lahko izrazi v celoti samo, kadar je um čist. Šele tedaj lahko človek doseže svoj duhovni cilj.

Vinajaka je še eno ime za Ganešo, vlada razumu in duhovnemu spoznanju. Duhovno spoznanje pokaže, da je prisotna modrost. Zato je v svetih spisih zapisano, da modrost in duhovno spoznanje vedno spremljata Vinajako, blaginja in božanska blaženost, pa sta njegova sinova.