IZVOR DJOTIŠA

Djotiš ja zakladnica starodavnega vedskega znanja  iz obdobja pred več kot 5000 leti na področju starodavne Indije.

Sama beseda VEDA je sanskrtskega porekla in pomeni ZNANJE, ki so ga prepoznali rišiji – vedski modreci znotraj lastne zavesti in ga kasneje tudi zapisali. Rishiji so posedovali tudi znanje o astronomiji, astrologiji in velikih univerzalnih resnicah. Poznali so princip holograma. Povezava med makrokozmosom in mikrokozmosom je bila za njih popolno spoznanje. Vedeli so, da vsak posamezni delček celote vsebuje elemente celote. Zaznavali so povezanost med našim osončjem in planeti (makrokozmos) ter našim življenjem (mikrokozmos). S poznavanjem gibanja  planetov so lahko sklepali na potek razvoja življenja.

Djotiš je izredno natančno dodelan matematičen sistem, ki upošteva človeka kot del narave in njegovo delovanje kot del naravnih ritmov.

Djotiš je eno izmed znanj zapisanih v Vedah.
Djotiš so oči ved.

DJOTIŠ SO ZNALI UPORABLJATI ŽE PRED IZUMOM RAČUNALNIKOV

V starem vedskem času so bili ljudje precej bolj odprti za znanja, povezana z višjo inteligenco. Znanja so znali prepoznati  v sebi, imeli so preprosto Védenje. Rishiji  so to znanje zapisali v vedske tekste. V današnjem obdobju računalništva pa so se izdelali programi, ki seveda prihranijo mnogo računanja. Danes prihaja do ponovnega razcveta Ved.

Zelo zanimivo je, da so astrologi še pred izumom teleskopa z neverjetno natančnostjo opisali vse planete na nebu, tudi tiste, ki nam niso vidni, njihovo oddaljenost in gibanje.

NATANČNOST DJOTIŠA

Za točnost predvidevanja  ima djotiš  časovna obdobja  –  daše, s katerimi natančno pokaže časovno in energijsko opredelitev določenega obdobja in področja življenja.

Preprečimo  neprijetnosti,  preden se bodo  zgodile.

Namen djotiša ni samo vnašanje svetlobe v naša življenja, temveč tudi povečanje svobodne volje. Z vnosom svetlobe je manj teme. Nismo več opazujoč sopotnik v avtomobilu, ampak voznik za volanom, ki si sam izbira svojo pot.

Moč djotiša ni samo v prepoznavanju
energije dogodkov in časovne opredeljenosti,
temveč tudi v ukrepih izboljšanja in preprečevanja slabih stvari.

KDAJ JE NAJBOLJŠI ČAS ZA SPREMEMBE

Muhurta je znanje v djotišu o izboru najbolj ugodnega začetka neke aktivnosti, s katerim povečamo možnost uspeha željene aktivnosti.

PARTNERSKA KOMPATIBILNOST

Partnerska  kompatibilnost v djotišu je posebna tehnika, kjer se z natančno primerjavo partnerjevih natalnih kart naredi analiza medsebojnega ujemanja. Djotiš ne poda mnenja o pravilnem izboru partnerja ampak pove, kakšne so značajske posebnosti partnerja in medsebojno ujemanje.