VEDSKA IN ZAHODNA ASTROLOGIJA SE RAZLIKUJETA

Dve astrologiji, dva različna pristopa. Slika neba, ki se uporablja v djotišu ni enaka sliki neba, ki je izhodišče za zahodno astrologijo. Vedska astrologija ali djotiš uporablja zvezdni ali sideralni zodiak, temelj so mu Zvezde stalnice (Nakšatre). V nasprotju z zahodno astrologijo, ki uporablja sezonski ali tropski zodiak, ki temelji na točki pomladanskega enakonočja.

V obeh astrologijah se zodiak začenja s prvo stopinjo Ovna in konča z zadnjo stopinjo Rib. Vendar je razlika v določitvi prve stopinje Ovna. V djotišu prva stopinja Ovna dejansko sovpada s prvo stopinjo astronomskega ozvezdja Ovna. V zahodni astrologiji pa je prva stopinja Ovna določena s točko, v kateri je Sonce na dan pomladanskega enakonočja. Sonce pa na prvi dan pomladi ni vsako leto na istem mestu. Zaradi počasnega vrtenja nagnjene zemeljske osi, točka pomladanskega enakonočja počasi drsi nazaj, na leto približno za 50 kotnih sekund. To pomeni, da znese v času obstoja zahodne astrologije do sedaj približno 24 stopinj. Ta razlika se imenuje ayanamsa.  Ayanamsa znesek se odšteje od položaja planetov v tropskem zodiaku, da bi dosegli položaj zvezdnega zodiaka(djotiša). To pomeni, da Sonce na dan pomladanskega enakonočja, ki predstavlja prvo stopinjo Ovna v tropskem zodiaku zahodne astrologije, v resnici ni v astronomskem ozvezdju Ovna, pač pa šele na začetku Rib. Zato bo Sonce v natalni karti djotiša  v primerjavi z zahodno astrologijo pomaknjeno za eno astrološko znamenje nazaj, razen v primeru, če smo rojeni od 15. do 20. v mesecu.

Zahodna astrologija za naše osebno astrološko znamenje vzame znamenje, v katerem je Sonce v trenutku našega rojstva. Na drugi strani pa djotišu vlogo osebnega astrološkega znaka (lagna) pripada znamenje, ki je v trenutku našega rojstva na vzhodnem obzorju, t.i. ascendentu. Sicer pa djotiš podaja mnogo večji poudarek na položaj Lune, kajti Luna predstavlja našo zavest in naš um, v katerem so shranjene vse izkušnje v tem življenju.