Rodil se je v vasi Svodna, zraven Prijedora leta 1953 kot osmi otrok Đure in Zorke. Srednjo kmetijsko šolo, strojne smeri, je končal v Pančevu. Šolanje je nadaljeval v Zagrebu na Strojni fakulteti za strojnega vojaškega inženirja. A njegovo zanimanje za človeka ga je vodilo v Moskvo na Vseruski znanstveno – raziskovalni center tradicionalne narodne medicine (ENIOM), kjer je pridobil naziv Magistra narodne medicine. Tako se s tem delom ukvarja že 22 let. Njegova življenjska pot ga je torej vodila vse od vasi Svodna zraven Prijedora pa preko Zagreba, Knina, Splita, Pule, Bara, Banje Luke, Novega Sada, Kragujevca, Beograda, do Kremne pri Prnjavoru, kjer živi danes.Veliko potuje vzdolž Evrope in Amerike ter pomaga ljudem, da bi dosegali harmonizacijo telesa in duha.
Nenad smatra, da naj vsak izbere svojo pot, ki naj bo pot iskrene ljubezni, milosti, vere v vse, kar nas obkroža. Pravi, da je vse samo vibracija, treba se je priključiti samo na pravo frekvenco. Vibrira planet, vibrira voda, zrak, vsak človek, vsako živo bitje. Prav tako ima vsaka bolezen svojo vibracijo. To je osnova, na kateri temelji njegovo zdravljenje. On je pravzaprav kozmoterapevt.
On pravi:«Narava je vse ljudi obdarila s posebnimi sposobnostmi, ki jih večina ne koristi. Človek ima dve hemisfere možganov, katerih znanost še ni v celoti raziskala. Kaj mislite, kaj je v njih? Ravno sposobnosti telepatije, teleportacije, telekineze, meditacije, vizualizacije, hipnoze.

Organizem se sam zdravi.

 


Jaz sem pravzaprav samo prevodnik kozmične energije, ki aktivira celo telo pacienta, da se samo ozdravi. Vsak človek naj bi imel neprekinjeno vez z kozmosom, a jaz samo pomagam, da se te vezi, ki so prekinjene, ponovno vzpostavijo. Zaradi biomagnetizma določenih vibracij vzpodbudim prebujenje notranjih sposobnosti pacienta in organizem sam sebe začenja zdraviti. –

Vsak človek ima bioenergijo in vsi ljudi na našem planetu lahko pomagajo sebi in se pozdravijo. Tako bo tudi v daljni prihodnosti. Ni res, da imajo samo posebni ljudje bioenergijo. Ima jo vsak, samo potrebno se je naučiti in izpopolniti delovanje z njo. Ukvarjajoč s tem poslom je Nenad ugotovil, da ni neozdravljivih bolezni, so samo neozdravljivi ljudje. To so, na žalost, tiste osebe, ki so zaradi različnih življenjskih okoliščin izgubile vero in upanje. Zelo je pomembno, da človek verjame v pomoč, čeprav to ni nujno potrebno pri izvedbi njegove terapije. Njegova terapija ni zasnovana na t.i. „placebo efektu” (ko se pacientu dajo lažna zdravila, a njemu se v prepričanju, da je pravo, stanje popravlja) ampak obstajajo številni znanstveni dokazi o delovanju bioenergije. Prednost te vrste terapije je v tem, da se pri “zdravljenju” človeka pristopa kot celovitem organizmu in ne samo njegovim obolelim delom.”
Telo želi gibanje. Ko Nenad vzpodbudi bioenergijo lastnega telesa, preide telo v gibanje, ki je vsakemu lastno. Nekdo skače na eni nogi, nekdo izvaja gibe, kot so za relaksacijo hrbtenice, nekdo vrti z glavo v krogu, nekdo se sklanja naprej – nazaj, nekdo je tudi na tleh… Tu ni stvar niti hipnoze niti transa! Telo se enostavno osvobodi blokad, izvede neki gib in ga ponavlja.

Napisal je že več knjig. V njegovih knjigah Krožni tokovi življenja in Krožni okovi življenja vsebujejo mnogo citatov ljudskih modrosti. Med drugim je napisal tudi Smerokaz za srečno, mirno, zdravo in radostno življenje in še mnogo drugih.

V Hramu modrosti Sairama je enkrat mesečno stalni gost.

 

 

Energoterapevt Nenad Janjetović – Janje izvaja v Hramu modrosti Sairama tudi:

6-mesečni izobraževalni program za terapevte.

 

PRVI MODUL: Fizično telo in čakre

 1. dan

UVODNI DEL

 • Kako in kaj vesolje daje planetu Zemlji ter kaj daje človeku in vsem živim bitjem
 • Kaj mora Zemlja vrniti Univerzumu
 • Kaj daje planet Zemlja živemu svetu in človeku
 • Kaj morajo živalski in rastlinski svet ter človek vrniti planetu Zemlji
 • Kaj mora človek nuditi sebi, otrokom in okolici
 • Kako opraviti svoje naloge na Zemlji
 • Krožno gibanje življenja na Zemlji in v Univerzumu

 

 1. dan

ČLOVEKOVO UNIVERZALNO IN FIZIČNO TELO IN NJEGOVE ČAKRE

 • Človek in njegove čakre
 • Vesoljna telesa: um, misel, duh in duša
 • Notranje povezave v telesu
 • Povezava Zemlje in človeka
 • Povezava človeka z Univerzumom
 • Program razbremenitve

 

 1. dan
 • Sistem čutil: vid, sluh, vonj, okus, dotik
 • Sistem signalizacije v nas in okoli nas
 • Božanska misel
 • Božanski duh
 • Božanska duša
 • Sistem, ki povezuje univerzalno in fizično

DRUGI MODUL: ČLOVEŠKO TELO IN SISTEMI

 1. dan

OSNOVNI NOSILNI SISTEMI ČLOVEKA

 • Kostni sistem
 • Mišični sistem
 • Prebavni sistem
 • Zračni prebavni sistem
 • Vodni prebavni sistem

 

 1. dan
 • Zaprti sistemi
 • Program kozmičnih in zemeljskih obtokov v človeku
 • Zaprti in odprti obtoki v človeku
 • Sistem obtočil
 • Hormonski sistem

 

 1. dan
 • Program osrednjega živčevja: program uma in misli
 • Periferni živčni sistem in sistem duha
 • Vegetativni, avtonomni sistem: sistem duše
 • Sistem za prehod skozi materialni svet

 

 1. MODUL: FIZIČNO TELO, ČISTI RAZUM IN MOČ ČLOVEKA
 1. dan

KAKO IZGRADITI RAZUM

 • Um in misel sta vodila dobrega in slabega
 • Zdravje in slabosti
 • Razumsko razumeti, kako pride do bolezni
 • Razumsko pogledati znanje o nastanku, zgradbi in vzdrževanju našega telesa
 • Vedeti, kako uspešno iti čez materialni svet
 1. dan

NOSILNI TEMELJNI SISTEMI ČLOVEŠKEGA TELESA V SISTEMU RAZUMA

 • Kostni človeški sistem kot gibalni nosilni temelj
 • Mišični človeški sistem kot vezivo kostnemu sistemu
 • Vloga prebavnega sistema v zgradbi in vzdrževanju človeškega telesa v sistemu razuma
 • Vloga dihalnega sistema v zgradbi in vzdrževanju človeškega telesa
 • Vodni sistem v zgradbi in vzdrževanju človeškega telesa
 • Prebavni sistem v zgradbi in vzdrževanju človeškega telesa

 

 1. dan
 • Zaprti življenjski sistem v sistemu razuma
 • Sistem krvnega obtoka kot osnova direktni zgradbi vzdrževanja
 • Hormonski sistem kot osnova za negovanje
 • Univerzalni program za zgradbo in vzdrževanje človeškega telesa v sistemu razuma
 • Centralni živčni sistem: sistem uma in misli
 • Periferni živčni sistem, ki pokriva sistem duha
 • Vegetativni živčni sistem, ki pokriva sistem duše
 • Fizično telo v sistemu dela in razuma

 

 1. MODUL: ČLOVEŠKO TELO IN RAVNOVESJE
 1. dan

KAKO URAVNOVESITI IN DIAGNOSTICIRATI SEBE

 • Diagnostika in uravnovešenje preko duha: spomina, intuicije in inteligence
 • Diagnostika, ravnovesje in odpravljanje slabosti v povezavi z ljubeznijo
 • Diagnostika, ravnovesje in odpravljanje slabosti v povezavi z občutenjem
 • Diagnostika, ravnovesje in odpravljanje slabosti v povezavi z nagonom
 • Diagnostika, ravnovesje in odpravljanje slabosti v povezavi z instinktom
 • Uravnoteženje in diagnostika s pomočjo vibracije telesa brez dotika (stojimo sproščeno)

 

 1. dan

URAVNOTEŽENJE KOZMIČNEGA IN FIZIČNEGA TELESA ZA ŽIVLJENJE IN DELO

 • Uravnovešenje uma in misli v osrednjem živčnem sistemu
 • Uravnoteženje duha v perifernem živčnem sistemu
 • Uravnoteženje duše v vegetativnem živčnem sistemu

 

 1. dan

HARMONIZIRANJE ENERGETSKEGA SISTEMA

 • Uravnoteženje zaprtih sistemov krvi in hormonov
 • Uravnoteženje odprtega sistema
 • Uravnoteženje nosilnega sistema
 • Uravnoteženje kože, ki nas energetsko in fizično varuje
 • Ravnovesje fizičnega življenja in svobodne volje
 • Ravnovesje ustvarjalnega življenja
 • Uravnoteženje življenja človeka z religijo
 • Uravnoteženje podnebja življenja, poklica in zakonske zveze
 • Uravnoteženje življenja v umetnem sistemu

 

 1. MODUL: KROŽNI TOKOVI, ŽIVLJENJSKI OKOVI IN JAZ
 1. dan

KROŽNI TOKOVI ŽIVIH BITIJ

 • Izvor in vsebina življenjske energije na planetu Zemlja
 • Krožno gibanje življenjske energije v vesolju in na Zemlji
 • Svetlobna energija Sonca, Meseca in zvezd
 • Toplotna energija planeta Zemlja
 • Zračna energija planeta Zemlja
 • Vodna energija planeta Zemlja
 • Zemeljska energija planeta Zemlja
 • Vloga živih bitij na makro in mikro nivoju
 • Vloga planeta Zemlja
 • Vloga satelita Meseca
 • Vloga človeka
 • Vloga živalskega in rastlinskega sveta

 

 1. dan

KROŽNI TOKOVI ŽIVLJENJA

 • Zemeljski okovi
 • Okovanost človeka
 • Okovanost rastlinskega sveta
 • Okovanost živalskega sveta
 • Okovanost insekta in mikroorganizma
 • Univerzalni in umetni izvor energije
 • Naravni in umetni sistem svetlosti
 • Naravni in umetni toplotni sistem
 • Naravni in umetni zračni sistem
 • Vodni sistem
 • Družbeni sistem
 • Umetna in naravna hrana
 • Vloga posta v hrani

 

 1. dan

KAKO RAZBITI UMETNE OKOVE IN SE VRNITI V NARAVNE TOKOVE

 • Kako spoznati sebe, naravo in življenje
 • Kako ustvariti in organizirati vsebino življenjske poti v svoji predispoziciji
 • Kako določiti in izbrati svoj življenjski tok in odpreti svoje darove in razbiti prepreke in okove življenja
 • Sodobna medicina v službi oslabitve fizičnega in vesoljnega telesa
 • Miselni in drugi procesi, ki privedejo do oslabitve organizma
 • Negativne navade, ki motijo gradnjo in vzdrževanje fizičnega telesa
 • Načini razbremenitve duha in duše in s tem fizičnega telesa

 

 1. MODUL: PREVERJANJE ZNANJA IN PRAKTIČNE VAJE
 1. dan

PREVERJANJE ZNANJA IN PRAKTIČNE VAJE

Kako smo razumeli krožne tokove, okove, prehrano?

 

 1. dan

PRAKTIČNE VAJE URAVNAVANJA FIZIČNEGA IN UNIVERZUMSKEGA TELESA IN KAKO POMAGATI DRUGIM OKROG SEBE

 

 1. dan

PRAKTIČNE VAJE POMAGATI DRUGIM PRI OBVLADOVANJU BOLEZNI V CELOTI

PODELITEV CERTIFIKATOV ENERGOTERAPEVTA

 

Program je okviren, datumi bodo določeni. Začnemo v septembru.

Topel pozdrav Majda